Geen producten (0)

Disclaimer & Privacy

Dit is de website van SPORTACULAIR.NL , inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60408847, BTW-Nummer is NL 220106654 B01. Hierna gezamenlijk te noemen: “SPORTACULAIR”.

 

E-mailadres: info@sportaculair.nl

Telefoonnummer: +316 50 58 87 28 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)

Postadres: Wagenaarstraat 15, 5481 PP Schijndel

 

Consumentendata

SPORTACULAIR verzamelt via haar winkel, websites, applicaties en andere diensten Consumentendata zoals NAW gegevens zomede andere voor haar als ondernemer relevante informatie in over jou, welke gegevens en informatie hierna zal worden aangeduid als “Consumentendata”, die door haar in eigen beheer worden gebruikt.

SPORTACULAIR is verantwoordelijk voor de Consumentendata die worden verkregen via voornoemde kanalen. SPORTACULAIR staat er voor in dat de Consumentendata op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving wordt verzameld en gebruikt. Conform de Wet Bescherming Consumentendata heeft SPORTACULAIR de verwerking van de Consumentendata aangemeld bij de Autoriteit Consumentendata (hierna: “AP”) te Den Haag.

SPORTACULAIR doet haar uiterste best te zorgen voor een transparante, persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. In dat kader informeert SPORTACULAIR jou in dit Statement welke Consumentendata zij over jou als klant en/of bezoeker verzamelt, voor welke doeleinden deze Consumentendata door haar worden gebruikt en hoe lang deze Consumentendata worden bewaard.

Vanzelfsprekend kan dit Privacy en Cooky Statement van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy en Cooky Statement is altijd te vinden op www.sportaculair.nl, hierna te noemen: “Website”. Indien het Privacy en Cooky Statement substantieel wordt gewijzigd zal SPORTACULAIR dit enige tijd op haar Website vermelden.

 

Op welke wijze wordt Consumentendata verzameld

Bij bezoek aan de Website, bij het aanvragen van producten of diensten door jou als klant legt SPORTACULAIR Consumentendata vast.

Ook maakt SPORTACULAIR gebruik van de door jou geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor SPORTACULAIR toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Als je communiceert via de social mediapagina’s van SPORTACULAIR (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de "Like" knop te klikken) kunnen Consumentendata over je inzichtelijk worden voor SPORTACULAIR.

Dit Privacy Statement geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de desbetreffende social media platforms. Indien je ervoor kiest de SPORTACULAIR Website of andere SPORTACULAIR (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw Consumentendata (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van SPORTACULAIR en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

 

Doel en gebruik Consumentendata

SPORTACULAIR verzamelt en verwerkt Consumentendata voor de volgende doeleinden:

de uitvoering van bestellingen van producten of diensten;

het toesturen van nieuwsbrieven en om te informeren over aanbiedingen en acties;

het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van o.a. eerdere aankopen (zie ook: paragraaf “Persoonlijke Aanbiedingen”);

het analyseren, onderhouden en/of optimaliseren van de Website;

het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van Consumentendata ten behoeve van product- en dienstontwikkeling.

 

Als je jonger bent dan 18 jaar

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de winkels, Website(s) en applicatie(s) van SPORTACULAIR. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je slechts Consumentendata aan SPORTACULAIR verstrekken indien één van je wettelijke vertegenwoordigers (ouder(s) of voogd(en)) hiervoor toestemming heeft gegeven. SPORTACULAIR vraagt je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je deze toestemming (nog) niet hebt gekregen.

 

Contact met SPORTACULAIR

Als je contact opneemt met de klantenservice van SPORTACULAIR, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van SPORTACULAIR, zullen je contactgegevens en je vraag of klacht door SPORTACULAIR worden bewaard. SPORTACULAIR kan jou vragen om meer Consumentendata te geven indien zij dat nodig vindt voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Consumentendata die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte Consumentendata worden tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Statement vermelde doeleinden.

 

SPORTACULAIR Website

Om de SPORTACULAIR Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website(s) en applicatie(s) te kunnen beveiligen) heeft SPORTACULAIR bepaalde Consumentendata nodig. SPORTACULAIR verzamelt daarom automatisch Consumentendata over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de SPORTACULAIR Website. Deze Consumentendata bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op de SPORTACULAIR Website bezoekt. Om te zorgen dat je Consumentendata op de SPORTACULAIR Website snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in de paragraaf “Cookie Statement”.

SPORTACULAIR zal deze Consumentendata niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de Consumentendata zijn verkregen.

 

Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de Consumentendata die door SPORTACULAIR zijn verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert SPORTACULAIR haar aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van nieuwsbrieven, e-mailberichten, posts of door persoonlijke aanbiedingen op de SPORTACULAIR website onder jouw aandacht worden gebracht.

Om de aanbieding persoonlijk te maken, gebruikt SPORTACULAIR een aantal gegevens van je, waaronder mogelijkerwijs: de producten die je bij ons koopt, het bedrag dat je per keer besteedt bij SPORTACULAIR, via welk kanaal je je aankopen doet, van welke SPORTACULAIR aanbiedingen je gebruik maakt, wat je in onze nieuwsbrief aanklikt. Verder verwerkt SPORTACULAIR je kaartnummer en de Consumentendata die jij aan ons hebt opgegeven, zoals o.a. je voornaam en je e-mailadres. SPORTACULAIR bewaart deze Consumentendata totdat jij ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via je SPORTACULAIR-account.

 

Elektronische nieuwsbrieven

Op de SPORTACULAIR Website kun je je aanmelden voor het ontvangen van elektronische nieuwsbrieven met aanbiedingen en algemene informatie over al haar winkels, het klantenpanel en promotionele acties. SPORTACULAIR verwerkt je Consumentendata om nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je op elk moment uitschrijven via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (opt-out link). SPORTACULAIR bewaart je inschrijving en je Consumentendata totdat je aangeeft dat je de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreert SPORTACULAIR nog wel dat je je hebt afgemeld.

 

Statistisch onderzoek

SPORTACULAIR streeft ernaar om websites, applicaties en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. SPORTACULAIR doet haar uiterste best om haar winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van haar klanten en bezoekers.

Hiervoor is het noodzakelijk dat SPORTACULAIR continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen.

SPORTACULAIR kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw gegevens. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van SPORTACULAIR hebben voor dit doel toegang tot jouw (Persoons)gegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Toegang tot en aanpassing van jouw Consumentendata

Als je wilt weten welke Consumentendata SPORTACULAIR over jou verzamelt, kun je SPORTACULAIR vragen om een overzicht te sturen van deze Consumentendata. Dit verzoek kan je doen middels de SPORTACULAIR Klantenservice www.Sportaculair.nl/contact of per mail: info@sportaculair.nl

SPORTACULAIR zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het SPORTACULAIR Account. Als je het overzicht Consumentendata wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. SPORTACULAIR zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien SPORTACULAIR besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal SPORTACULAIR aangeven waarom zij dat niet zal doen. Je kunt jouw eigen Consumentendata ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen SPORTACULAIR Account.

 

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

SPORTACULAIR schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die SPORTACULAIR inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers), voor producten en diensten waarbij SPORTACULAIR als tussenpersoon optreedt (zoals voor leveranciers) en voor haar klantenservice. Consumentendata worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Consumentendata verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor SPORTACULAIR en heeft SPORTACULAIR de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien SPORTACULAIR hiertoe wettelijk is verplicht, worden Consumentendata verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

 

Beveiliging van Consumentendata

SPORTACULAIR hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Consumentendata. SPORTACULAIR heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Consumentendata te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt SPORTACULAIR tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

 

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:

SPORTACULAIR

Afdeling Consumentenservice

Wagenaarstraat 15

5481 PP Schijndel

E-mailadres: info@sportaculair.nl

Telefoonnummer: +316 50 58 87 28  (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)

Facebook Twitter